Ons Team

Verbinding creëren en bezoekers inspireren vanuit deze unieke plek: dat is mijn droom voor TorenTuin!
Cynthia Heydari
Visionair Coördinator
Een plek in Liskwartier waar iedereen zich thuisvoelt: daar draag ik graag mijn steentje aan bij!
Joanne van Spanje
Operationeel Coördinator
Nieuwe verbindingen creëren, dat is mijn missie waar we in de TorenTuin samen met onze partners keihard aan werken!
Arie Jan Baan
Voorzitter
Handen en voeten aan het idee geven om deze plek van betekenis te laten zijn voor mensen in de wijk. Heel veel zin om daar aan mee te bouwen.
Marieke Dunning
Penningmeester
Het ontmoeten van mensen buiten je eigen kring is verrijkend en zorgt ervoor dat je de ander beter kunt begrijpen. Daar wil ik me voor inzetten!
Caroline Heijkoop
Secretaris
TorenTuin gaat een mooie en gezellige plek worden waar buurtgenoten elkaar ontmoeten. Ik vind het fijn om dat samen met het team mogelijk te maken!
Dorianne Verhage
Kernteam
Een unieke plek in een unieke wijk, fantastisch hoe dat nu samenkomt! Ik draag graag mijn steentje bij om mensen hier bij elkaar te brengen.
Dolf Struijk
Kernteam